Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
woz waarde

woz waarde

1/2/2011 - WOZ 2011 - kijk er dit jaar goed naar

Over een paar weken ontvang je van de gemeente de nieuwe WOZ-beschikking 2011. Omdat de woningmarkt en vooral de huizenprijzen de afgelopen jaren nogal gedaald zijn, is het verstandig om dit jaar extra goed naar die beschikking te kijken.

Peildatum

In de WOZ waarde -beschikking staat de waarde van je huis vermeld per een vooraf bepaalde peildatum. Voor de beschikking van 2011 geldt 1 januari 2010 als peildatum. De WOZ waarde loopt dus altijd achter op de realiteit. Tegen de beschikking van vorig jaar werd veelvuldig bezwaar gemaakt vanwege een vermeende waardevermindering door de ontwikkelingen op de woningmarkt. Die waardevermindering heeft zich echter pas grotendeels in 2009 voorgedaan terwijl de peildatum voor de WOZ-beschikking 2010 is vastgesteld op 1 januari 2009. De kans op een succesvol bezwaar tegen een te hoge vastgestelde waarde is dit jaar dan ook een stuk groter. Daarbij komt dat onlangs de drempel voor het aanpassen van de opgelegde beschikking is afgeschaft.

Bezwaardrempel afgeschaft

De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat gemeenten niet langer de in de wet vastgelegde “Fierensmarge” mogen hanteren, die bepaalt dat geringe afwijkingen in de getaxeerde waarde niet van invloed is en het bedrag van de aanslag niet beïnvloeden. Dit betekent dat bij een succesvol bezwaar, ook als het gaat om een geringe aanpassing, de aanslag moet worden aangepast.

De WOZ waarde wordt niet alleen gebruikt wordt voor de aanslag van de onroerende zaakbelasting (OZB) maar ook voor de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait) de watersysteemheffing, 2e woningen (zogenaamde box-3 objecten) de afschrijvingsgrens voor gebouwen in de vennootschapsbelasting voor ondernemers en de schenk- en erfbelasting. Een kleine aanpassing kan toch verrassend veel financieel voordeel opleveren.

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

About Me

Links

Home
View my profile
Archives
Email Me